FortrolighedspolitikFortrolighedspolitik

til Nuts'n More ApS

24. maj 2018

Som kunde og newsmail-modtager behandler Nuts'n More ApS en række forskellige oplysninger om dig.

I henhold til artikel 13 i databeskyttelsesforordningen vil Nuts'n More ApS informere dig om, hvordan Nuts'n More APS behandler dine data. Nuts'n More APS har derfor udarbejdet denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger, hvor du kan læse mere om behandling af dine data, når du er kunde og newsmail-modtager hos Nuts'n More APS.

Det er vigtigt for os at understrege, at Nuts'n More APS udelukkende behandler dine oplysninger til bogholderi / administration, rådgivning og nyhedsmails. Nuts'n More APS videresælger aldrig oplysninger om sine kunder og kontakter til andre, ligesom Nuts'n More APS ikke videregiver dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Nuts'n More ApS er data manager - kontaktoplysninger

Nuts'n More APS er datakontrolleren til behandling af de personlige oplysninger, som Nuts'n More APS har modtaget fra dig, og Nuts'n More APS sikrer, at dine personlige data behandles i overensstemmelse med lovene. Nuts'n More APS kan kontaktes her:

Nuts'n More ApS
Skelmarksvej 4
2605 Brøndby
Danmark

Att .: Michael Hartmann

CVR-nr.: 36 39 41 10
Telefon: + 45 21 69 22 26
Mail: info@nutsnmore.eu

Formålet med behandling af dine personlige oplysninger, herunder det juridiske grundlag.

Formålet med behandling af dine personlige oplysninger i Nuts'n More APS er administration, rådgivning og nyhedsmails.

Denne administration inkluderer:
- Oplysninger om Nuts'n More APS-aktiviteter og nyhedsbreve.
- håndtering af dine kundeoplysninger.
- Bekræftelse og fakturering af ordre
- Opbevaring af oplysninger med henblik på krav fra SKAT, Erhvervsstyrelsen.

Det retlige grundlag for vores behandling af dine personlige data reguleres af artikel 6, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen. 1 (b) som de behandles for at informere og handle med dig.

1.

Nuts'n More ApS - Skelmarksvej 5 - 2605 Brøndby - Danmark - CVR 36 39 41 10

Kategorier af personlige oplysninger

Nuts'n More APS behandler personlige oplysninger om:

- Kunder og kontakter på nyhedsbrevlisten.

Som regel behandler Nuts'n More APS "almindelige personlige oplysninger" i form af registrering og kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse.

Deling af dine personlige data.

Nuts'n More APS videregiver personlige oplysninger til følgende modtagere:

  • DAO365 A / S, Danske Fragtmænd A / S, Post Nord A / S, Visma e-conomic A / S & i-Strategi ApS (hosting af webshop).

Hvor får Nuts'n More APS dine personlige oplysninger fra?

De personlige oplysninger, der behandles af Nuts'n More APS, fås kun fra dig.

Opbevaring af dine personlige oplysninger.

Nuts'n More APS gemmer dine personlige oplysninger, så længe du er kunde hos os og i op til 2 år efter kalenderåret til din videregivelse af praktiske og administrative grunde. Hvis Nuts'n More APS muligvis har et krav hos dig eller et lovpligtigt krav om at holde længere, vil Nuts'n More APS opbevare dine data, så længe det er relevant for disse regler / formål. Hvis du ikke er kunde, men du vil fortsætte med at modtage nyhedsbreve, kan Nuts'n More APS gemme dine personlige oplysninger længere.

Dine rettigheder.

Du har en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen i relation til Nuts´n More APS 'behandling af oplysninger om dig.

For at bruge dine rettigheder skal du kontakte Nuts'n More APS. Ret til at se information (indskrevet).

Du har ret til at få adgang til de oplysninger, som Nuts'n More APS behandler om dig, samt et antal yderligere oplysninger.

Ret til korrektion (korrektion).

Du har ret til at modtage forkerte oplysninger om dig selv.

Ret til at slette.

I særlige tilfælde har du ret til at slette oplysninger om dig inden tidspunktet for vores generelle sletning.

2.

Nuts'n More ApS - Skelmarksvej 5 - 2605 Brøndby - Danmark - CVR 36 39 41 10

Ret til begrænsning af behandlingen.

Du har muligvis begrænset adgang til behandlingen af dine personlige oplysninger. Hvis du har ret til begrænset behandling, vil Nuts'n More APS kun være i stand til at behandle oplysningerne - undtagen til opbevaring - med dit samtykke eller med det formål at bestemme, håndhæve eller forsvare juridiske krav, eller til at beskytte en person eller vigtig social interesser.

Ret til indsigelse.

I nogle tilfælde kan du gøre indsigelse mod vores eller legitime behandling af dine personlige oplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod at behandle dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til transmission af information (dataportabilitet).

Du kan i visse tilfælde have ret til at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret, ofte brugt og maskinlæsbart format og til at overføre sådanne personlige data fra en datahåndterer til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registratorens rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klager til datatilsynet.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du ikke er tilfreds med den måde, Nuts'n More APS behandler dine personlige oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revision af privatlivspolitikken.

Nuts'n More APS opdaterer denne fortrolighedspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, Nuts'n More APS behandler dine personlige data. Ændringer ændrer datoen øverst i fortrolighedspolitikken. Den nuværende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.nutsnmore.eu, denne kendsgerning sendes også til information til alle kunder og nyhedsmottagere.