PersonvernerklæringPersonvern

for Nuts'n More ApS

24. mai 2018

Som kunde og nyhetsmottaker behandler Nuts'n More ApS en mengde informasjon om deg.

I henhold til artikkel 13 i databeskyttelsesforordningen vil Nuts'n More ApS informere deg om hvordan Nuts'n More APS behandler dine data. Nuts'n More APS har derfor utarbeidet denne personvernreglene, der du kan lese mer om behandling av dataene dine når du er kunde og nyhetsmottaker hos Nuts'n More APS.

Det er viktig for oss å understreke at Nuts'n More APS bare behandler informasjonen din for bokføring / administrasjon, rådgivning og nyhetsmail. Nuts'n More APS videreselger aldri informasjon om sine kunder og kontakter til andre, som Nuts'n More APS ikke røper dine data til andre enn beskrevet i denne personvernpolitikken.

Nuts'n More ApS er data manager - kontaktinformasjon

Nuts'n More APS er datakontrolleren for å behandle den personlige informasjonen som Nuts'n More APS har mottatt fra deg, og Nuts'n More APS sørger for at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med lovene. Nuts'n More APS kan kontaktes her:

Nuts'n More ApS
Skelmarksvej 4
2605 Brøndby
Danmark

Att .: Michael Hartmann

CVR-nr: 36 39 41 10
Telefon: +45 21 69 22 26
Mail: info@nutsnmore.eu

Hensikten med å behandle dine personopplysninger, inkludert det juridiske grunnlaget.

Hensikten med å behandle din personlige informasjon i Nuts'n More APS er administrasjon, rådgivning og nyhetsmail.

Denne administrasjonen inkluderer:
- Informasjon om Nuts'n More APS-aktiviteter og nyhetsbrev.
- håndtering av kundeinformasjon.
- Bestillingsbekreftelse og fakturering
- Oppbevaring av informasjon med det formål krav fra SKAT, det danske foretaket.

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger styres av artikkel 6 (1) i databeskyttelsesforordningen. 1 (b) når de blir behandlet for å informere og handle med deg.

1.

Nuts'n More ApS - Skelmarksvej 5 - 2605 Brøndby - Danmark - CVR 36 39 41 10

Kategorier med personlig informasjon

Nuts'n More APS behandler personlig informasjon om:

- Kunder og kontakter på nyhetsbrevlisten.

Som regel behandler Nuts'n More APS "vanlig personlig informasjon" i form av registrering og kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

Dele dine personlige data.

Nuts'n More APS røper personlig informasjon til følgende mottakere:

  • DAO365 A / S, Danske Fragtmænd A / S, Post Nord A / S, Visma e-conomic A / S & i-Strategi ApS (hosting af webshop).

Hvor får Nuts'n More APS din personlige informasjon fra?

Personopplysningene behandlet av Nuts'n More APS er kun innhentet fra deg.

Oppbevar din personlige informasjon.

Nuts'n More APS lagrer din personlige informasjon så lenge du er kunde hos oss og i opptil 2 år etter kalenderåret for din avsløring av praktiske og administrative årsaker. Hvis Nuts'n More APS kan ha et krav hos deg eller et lovpålagt krav om å holde lenger, vil Nuts'n More APS oppbevare dataene dine så lenge det er relevant for disse reglene / formålene. Hvis du ikke er kunde, men vil fortsette å motta nyhetsbrev, kan Nuts'n More APS lagre din personlige informasjon lenger.

Dine rettigheter.

Du har en rekke rettigheter i henhold til databeskyttelsesforordningen i forhold til Nuts´n More APS 'behandling av informasjon om deg.

For å bruke dine rettigheter, vennligst kontakt Nuts'n More APS. Rett til å se informasjon (påskrevet).

Du har rett til å få tilgang til informasjonen som Nuts'n More APS behandler om deg, samt en rekke tilleggsinformasjon.

Rett til retting (korreksjon).

Du har rett til å motta feil informasjon om deg selv.

Rett til å slette.

I spesielle tilfeller har du rett til å slette informasjon om deg før tidspunktet for generell sletting.

2.

Nuts'n More ApS - Skelmarksvej 5 - 2605 Brøndby - Danmark - CVR 36 39 41 10

Rett til begrensning av behandlingen.

Du kan ha begrenset tilgang til behandlingen av din personlige informasjon. Hvis du har rett til begrenset behandling, vil Nuts'n More APS bare kunne behandle informasjonen - bortsett fra lagring - med ditt samtykke eller med det formål å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav, eller for å beskytte en person eller viktig sosialt interesser.

Retten til å innvende.

I noen tilfeller kan du innvende mot vår eller legitim behandling av din personlige informasjon. Du kan også motsette deg å behandle informasjonen din for direkte markedsføring.

Rett til å overføre informasjon (dataportabilitet).

I visse tilfeller kan du ha rett til å motta din personlige informasjon i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format og til å overføre slike personopplysninger fra en databehandler til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om rettighetene dine i Datatilsynets veiledning om registratorens rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet.

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med måten Nuts'n More APS behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktinformasjon på www.datatilsynet.dk.

Revisjon av personvernregler.

Nuts'n More APS oppdaterer denne personvernregelen hvis endringer skjer i måten Nuts'n More APS behandler dine personopplysninger. Endringer vil endre datoen øverst i personvernreglene. Den gjeldende personvernregelen vil være tilgjengelig på vår hjemmeside www.nutsnmore.eu, dette faktum vil også bli sendt for informasjon til alle kunder og nyhetsmottakere.