Selected Gourmet - stolt støtter af Cocoa Horizon

Hos Selected Gourmet har vi en stærk, bæredygtig og social profil, hvilket vores samarbejde og støtte til Cocoa Horizons også understreger. Vores chokolade stammer nemlig fra kakaoplantager, hvor Cocoa Horizons bl.a. sikrer, at leve- og arbejdsvilkårene blandt kakaobønderne er i orden. Det er nemlig afgørende for os, at produktionen foregår under ansvarlige forhold, så hverken kakaobønderne eller miljøet overbelastes. Så når du køber chokolade hos Selected Gourmet, er du med til at støtte en ansvarlig og bæredygtig kakaoproduktion i tredjeverdenslande. Cocoa Horizon er repræsenteret i Cameroon, Ghana, Elfenbenskysten, Brasilien, Ecuador og Indonesien.

 

Kakaoproduktion med omtanke på miljøet og nærmiljøet

Cocoa Horizons har overordnet tre fokusområder:

  • Der skal være fremgang og innovation blandt bønder på kakaoplantagerne.
  • Skovrydning og brug af fossile brændstoffer skal minimeres og modarbejdes.
  • Ingen børnearbejdere.

Et udbredt problem på mange af kakaoplantagerne er generel manglende viden om landbrug, jordens resurser kan være udtømt, og landbrugsmaskinerne er gamle og nedslidte. Derudover er uddannelsesforholdene dårlige, der er udfordringer med mangel på medicin og rent drikkevand, ligesom infrastrukturen og finansieringsmulighederne i nærområderne er kritisable. Alt i alt er forholdene på flere områder af ringe kvalitet, men Cocoa Horizons Foundation hjælper med at udvikle kakaoplantagerne, så de kan blive selvkørende på en ansvarlig og bæredygtig måde, så det omkringliggende samfund også får glæde af forbedringerne.

Cocoa Horizons har direkte kontakt med de lokale landmænd på kakaoplantagerne, og derfor har de også kendskab til deres daglige udfordringer. På den måde kan de skræddersy eventuelle tiltag, så den enkelte plantage får mest muligt ud af hjælpen under de givne omstændigheder, som de befinder sig i.

Køb chokolade med god samvittighed

Som allerede nævnt støtter du op om en bæredygtig og ansvarlig kakaoproduktion, når du køber chokolade her hos os. Du har dermed bl.a. en positiv indvirkning på udviklingslandenes miljø- og arbejdsforhold. Cocoa Horizon støtter f.eks. også op om brugen af mere vedvarende energikilder i produktionen – men også i hele den samlede forsyningskæde. De har desuden fokus på den tiltagende klimakrise, hvorfor de løbende opkvalificerer landmændene, så de bedre kan integreres under de nye klimaforhold. Det er afgørende tiltag, som er med til at fremtidssikre produktionen.